Întrebări frecvente

Oficiului de Transparență îi vor fi încredințate următoarele funcții:

 1. Coordonarea în materie de informare pentru respectarea obligațiilor stabilite în reglementările de transparență, culegând informațiile necesare de la diferitele compartimente, care trebuie să colaboreze activ cu aceasta în exercitarea funcțiilor ce le revin.
 2. Prelucrarea cererilor de acces la informațiile publice.
 3. Consiliere persoanelor pentru exercitarea dreptului de acces și asistență celor aflați în căutarea informațiilor, fără a aduce atingere funcțiilor atribuite altor unități administrative.
 4. Întocmirea de rapoarte privind transparența și dreptul de acces la informațiile publice.
 5. Diseminarea informațiilor publice prin crearea și păstrarea legăturilor actualizate cu adrese electronice prin care acestea pot fi accesate.
 6. Celelalte atribuite de sistemul de drept și toate cele care sunt necesare pentru a asigura aplicarea prevederilor Ordonanței menționate anterior.
 1. Orice persoană sau entitate poate solicita accesul la informații publice fără a fi nevoie să-și justifice cererea. Cu toate acestea, motivele care ar putea fi expuse pot fi luate în considerare la emiterea rezoluției.
 2. Dreptul la aceste informații va fi gratuit. Cu toate acestea, eliberarea de copii sau transpunerea informațiilor într-un format diferit de originalul poate da naștere la obligația unei taxe.
 3. Conținutul cererii: trebuie să conțină identitatea solicitantului, descrierea informațiilor suficiente pentru a determina setul de date sau documente la care se referă, adresa în scopul notificării (de preferință electronică) și, după caz, formatul (electronic sau hârtie) pentru a accesa informațiile solicitate, urmând a fi prelucrate de unitatea de transparență corespunzătoare.
 4. Termene: rezoluția prin care se acordă sau se interzice accesul trebuie notificată solicitantului (și terților afectați care au solicitat-o) în termen de maximum o lună de la primirea acesteia de către organul competent să soluționeze. Termenul respectiv poate fi prelungit cu încă o lună, cu notificarea prealabilă a solicitantului. În cazul în care informațiile au fost deja publicate, rezoluția se poate limita la a indica modul în care poate fi accesată.

În ceea ce privește principiile tehnice, pe lângă cele enunțate pe parcursul acestui raport, trebuie subliniate următoarele:

 • Transparența publică, în virtutea căreia toate informațiile publice sunt accesibile în condițiile și în limitele stabilite de lege.
 • Principiul liberului acces la informațiile publice, în virtutea căruia orice persoană poate solicita accesul la informațiile publice, putând fi restricționată, întemeiat, în cazurile prevăzute de lege.
 • Principiul accesibilității (dezvoltat ulterior).
 • Principiul gratuității, prin care accesul la informații și cererile de acces vor fi libere, fără a aduce atingere tarifelor stabilite legal pentru eliberarea de copii sau transpunerea informațiilor în alte formate decât originalul.
 • Principiul reutilizării, în virtutea căruia informațiile vor fi promovate pentru a fi publicate în formate și în condiții și licențe care să permită redistribuirea, reutilizarea și exploatarea acesteia, iar standardele trebuie utilizate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 • Principiul neutralității tehnologice, care impune utilizarea și promovarea software-ului open source în funcționarea acestuia și utilizarea standardelor deschise și neutre în probleme tehnologice și informatice.