Publicitate activa
Publicitate activa

Publicitate activa

Informații economico-financiare și de avere

Informații economico-financiare și de avere

Această secțiune pune la dispoziția cetățeanului toate informațiile consiliului orășenesc privind problemele bugetare, contabile, de venituri și cheltuieli, de îndatorare și de patrimoniu.

Accesați informațiile despre bugetele și conturile consiliului

Informații bugetare și contabile

Informes de Auditoria y Fiscalización Cámara de Cuentas

Director

Accesați informații despre veniturile și cheltuielile consiliului

Informații despre venituri și cheltuieli

Accesați informații despre datoriile consiliului

Informații despre îndatorare

Accesați informații despre bunurile consiliului

Informații despre patrimoniu