Consultarea documentelor din Arhiva Municipală

Consultarea documentelor din Arhiva Municipală

Consultarea documentelor este gratuită și nu are alte limitări decât cele derivate din natura documentului, conservarea acestuia și legislația în vigoare. În cazul în care interogarea se referă la documente care pot conține date cu caracter personal sau alte date rezervate de lege, trebuie depuse documentele justificative care servesc la demonstrarea interesului legitim pentru documentele respective. Pentru consultarea dosarelor lucrărilor private, de exemplu, trebuie documentată starea celui interesat, fie că este proprietar, chiriaș, vecin alăturat, președinte al comunității de proprietari, redactor al proiectului, fie fiind autorizat de oricare dintre lor.

Persoanele interesate trebuie să depună o Cerere de Acces la Documente de Arhivă (tipărit 3 exemplare) la Registrul General al Primăriei sau să o facă prinRegistrul Electronic .

Serviciul este gratuit dar trebuie plătită o taxă pentru obținerea de copii, în conformitate cu Ordonanța fiscală de reglementare a taxei de administrare a documentelor. Preturile, conform formatului exemplarului solicitat, sunt urmatoarele:

Consultarea documentelor

Taxă pentru fotocopii solicitate în format hârtie necertificată (preț pe document)

Format Preț
A4 0,30 €
A3 0,46 €
A1 Scara 1/200 4,69 €
A0 Scara 1/500 4,69 €
A0 Scara 1/10000 10,58 €

Taxa pentru fotocopiile certificate solicitate in format hartie

Format Preț
1 până la 3 fotocopii certificate număr de fotocopii x 0,50 €
Certificat de la 4 la 9 fotocopii număr de fotocopii x 0,35 €
10 sau mai multe fotocopii certificate număr de fotocopii x 0,15 €

Taxă pe copie solicitată în suport digital
(preț pe document digitizat)

Format Preț
document digitizat 3,35 €