Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Персональні дані, зібрані через веб-сайти міської ради Алькоркону, оброблятимуться відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб з щодо обробки персональних даних і вільного обігу цих даних, а також з Основним законом 3/2018 від 5 грудня про захист персональних даних і гарантії цифрових прав.

25 травня 2018 року набув чинності новий європейський регламент захисту даних ( Загальний регламент захисту даних ), який додає нові права до тих, які вже існують в іспанському законодавстві.

ЯКІ НОВИНИ ВНЕСЯ ЦЯ ПОСТАНОВА?

Ці нові права дозволять вам знати та отримувати інформацію про спосіб, у який ваші персональні дані збираються, використовуються та зберігаються міською радою Алькоркону та суб’єктами, які від неї залежать.

Крім того, він встановлює різні цифри та процедури, спеціально створені для захисту ваших даних і полегшення їх використання.

ЧОМУ МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ДАНІ?

У міській раді Алькоркону ми обробляємо ваші персональні дані, щоб мати можливість керувати державними послугами, які Закон зобов’язує надавати муніципалітети, а також виконувати встановлені юридичні зобов’язання. Наприклад, ми використовуємо ваші особисті дані для підготовки та ведення Муніципального реєстру або для управління спортом, культурою, послугами для людей похилого віку тощо.

КОМУ МИ ПЕРЕДАЄМО ВАШІ ДАНІ?

Дані оброблятимуться самими працівниками міської ради та зберігатимуться в комп’ютерних системах муніципалітету.

Міська рада Алькоркону не передаватиме ваші персональні дані іншим особам або компаніям, якщо це не дозволено нормативним актом із силою закону. Наприклад, ми передамо ваші дані Національному інституту статистики, щоб сприяти розвитку його функцій, оскільки існує нормативний акт, який дозволяє це.

Загалом ваші дані будуть передані лише іншим державним адміністраціям.

ЯКІ ВИ МАЄТЕ ПРАВА НА ВАШІ ДАНІ?

  • Доступ до ваших особистих даних, якими володіє міська рада Алькоркону (право доступу).
  • Змінювати та виправляти свої персональні дані, якщо вони змінюються або є помилковими (право на виправлення).
  • Отримувати ваші персональні дані в комп’ютерному форматі для власного використання або для надання їх третім особам (право на перенесення).
  • Скасуйте свої персональні дані, якщо, серед інших причин, дані більше не потрібні (право на видалення).
  • Вимагайте обмеження використання ваших персональних даних лише для діяльності, для якої вони були зібрані (право на обмеження).
  • Заперечувати використання нами ваших особистих даних для цілей, відмінних від запропонованої послуги (право на заперечення).

У випадку обробки даних для управління публічними послугами або для виконання юридичних зобов’язань права на анулювання, видалення, обмеження та заперечення реалізовуватимуться в межах, встановлених застосовними правилами. У деяких випадках це може означати, що запит не доступний. Наприклад, закон не дозволяє видаляти дані з Муніципального реєстру, навіть якщо про це звернеться громадянин.

З усіх питань, пов’язаних із здійсненням цих прав, ви можете зв’язатися з нами письмово, підтвердивши свою особу, надіславши електронний лист на адресу: protecciondatos@aytoalcorcon.es

ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЦЬОГО РЕГЛАМЕНТУ?

Особою, відповідальною за обробку персональних даних, є міська рада Алькоркону за адресою Plaza de los Reyes de España, 1, 28921 Alcorcón , телефон 916 64 81 00

Міська рада Алькоркону призначила Уповноваженого із захисту даних, який забезпечуватиме дотримання цього положення, і до якого ви можете звертатися з усіх питань, пов’язаних з обробкою ваших персональних даних, за адресою: protecciondatos@ayto-alcorcon .is

Крім того, ви можете отримати додаткову інформацію в Іспанському агентстві із захисту даних:
location_on C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Мадрид
телефон 901 10 00 99 / 912 663 517
публічний https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

ЧИ МОЖУ Я ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ?

Іспанське агентство із захисту даних надає у ваше розпорядження різні документи, які дозволять вам дізнатися більше про ваші захищені дані. За цими посиланнями ви можете побачити деякі
приклади:

інфографіка прав людини
AEPD Часті запитання

У міській раді Алькоркону ми періодично готуватимемо нові посібники та документи, щоб усім було легше зрозуміти та застосовувати новий Регламент захисту даних.

НАШЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ВАШИХ ДАНИХ

У міській раді Алькоркону ми прагнемо:

  • Зберігайте свої дані в безпечному середовищі.
  • Не передавайте свої дані третім особам, якщо це не дозволено законом або ми не маємо вашої згоди.
  • Забезпечити, щоб усі ті, хто співпрацює з міською радою, так само суворо, як і ми, виконували свої зобов’язання, передбачені чинним законодавством.